Tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý giáo dục tại TPHCM

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH
THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TẠI TP HCM

MỞ CÁC LỚP ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TẠI TP HCM 2017

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1) MỤC TIÊU CHUNG

Đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, chuyên viên có năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu công tác ở các cơ quan giáo dục và trường học của Việt Nam.

Trang bị phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu và một số vấn đề hiện đại, cập nhật về Giáo dục và Quản lý giáo dục, trên bình diện thế giới và Việt Nam.

Nâng cao khả năng thực hành, vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong QLGD và trường học.

Đào tạo Thạc sĩ khoa học ngành quản lý giáo dục nhằm chuẩn bị những cán bộ QLGD, Giảng viên và nhân viên có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần thiết để đảm nhận các công việc sau:

– Làm cán bộ quản lý giáo dục ở các cấp, các ngành và các trường học.

– Quản lý chuyên môn, hành chính, nhân sự  tại các trường, cơ sở giáo dục, Sở và Phòng, Ban Giáo dục.

– Làm công tác giảng dạy khoa học quản lý giáo dục ở các cơ sở Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ, nhân viên quản lý giáo dục trong và ngoài ngành GD-ĐT của cả nước.

– Nghiên cứu khoa học quản lý và quản lý giáo dục ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược quản lý xã hội nói chung và phát triển giáo dục nói riêng.

– Tiếp tục học tập, nghiên cứu theo hệ thống Đào tạo tiến sĩ về khoa học giáo dục chuyên ngành quản lý giáo dục.

thạc sĩ quản lý giáo dục2) MỤC TIÊU CỤ THỂ

Kiến thức

Trang bị cho học viên hệ thống tri thức khoa học cơ bản, hiện đại và thiết thực về khoa học quản lý giáo dục, quản lý trường học và các lĩnh vực khoa học có liên quan trực tiếp tới hoạt động nghiệp vụ của người cán bộ, nhân viên quản lý giáo dục và quản lý trường học.

Kỹ năng

Định hướng cho học viên rèn luyện, củng cố, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết cho hoạt động quản lý và nghiên cứu ở các trường học và cơ sở giáo dục.

Phát triển năng lực tự học, nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục và trường học cho người học.

Thái độ

Đồng thời với việc tiếp thu tri thức, hình thành kỹ năng, nghiệp vụ, người học được rèn luyện giáo dục để phát triển những phẩm chất nhân cách phù hợp với yêu cầu của người cán bộ, giảng viên và chuyên viên quản lý giáo dục và trường học.

5. Địa điểm phát hành hồ sơ
5.1 Văn phòng tuyển sinh - Cơ sở Thủ Đức
Địa chỉ: Số 20 Phạm Văn Đồng, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP. HCM (Xem bản đồ)
Điện thoại: 02862.744.313. Hotline: 079.480.9555 . Zalo: 0988.44.64.64
Website: http://hoptactuyensinh.edu.vn
5.2 Văn phòng tuyển sinh - Cơ sở Bình Dương
Địa chỉ: 591 Đại lộ Bình Dương - Hiệp Thành - Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương(Xem bản đồ)
Điện thoại: 08262.744.313 - 0868.177.977. Hotline: 0988.44.64.64 . Zalo: 0988 44 6464
Website: http://lienkettuyensinh.edu.vn

HỌC VIÊN QUAN TÂM ĐIỀN THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT

 

 

Bình Luận